Poker är egentligen ett samlingsnamn för en viss typ av kortspel

Poker är egentligen ett samlingsnamn för en viss typ av kortspel. Det vanliga är att man spelar med en kortlek som innehåller 52 kort, uppdelade i 4 färger (hjärter, ruter, spader och klöver) och 13 valörer. Spelaren försöker få en så högt värderad kortkombination (vanligen av 5 kort) som möjligt. I Sverige är så kallad mörkpoker (en variant av Texas Hold’em) den mest spelare formen. Andra populära pokerspel är stötpoker, Lowball och Seven Card Stud. Traditionellt tillåts ett kortbyte, men en del versioner tillåter fler.

För dig som vill stödja den svenska idrottsrörelsen och andra samhällsprojekt är Svenska Spel ett utmärkt alternativ. En del av vinsten går nämligen tillbaka till samhället. Svenska Spel är ett företag som står för en mer ansvarstagande spelpolicy. Man jobbar kontinuerligt med att motverka spelmissbruk och för att utveckla en mer miljövänlig affärsverksamhet. Ett övergripande mål är att minska koldioxidutsläppen med 90 procent fram till år 2015. Gå till www.pokergubben.se ! Vi hjälper dig att navigera nätpokermarknaden.

Related posts:

  1. Vad är egentligen ett pokeransikte
  2. Faran att få spader när man spelar poker
  3. Spela poker på nätet
  4. Poker som det borde vara
  5. Poker online