Inkapsling vid asbestsanering

Inkapsling är normen runt arbetsområdet där asbestmaterial saneras eller avlägsnas. Det används för att förhindra spridning av fibrerna medan de vidtar reningsåtgärder. Detta uppnås genom att skapa ett negativt tryck i miljön där alla luftburna fibrer kommer att sugas ut ur området och uppsamlas i ett filter.
Det är en polyester- och träkonstruktion med tejpade kanter. Innan något arbete påbörjas
fyller man inneslutningen med rök för att hitta eventuella läckor. Ett jobb kan inte påbörjas
förrän inneslutningen har visat sig vara lufttät. Under inneslutningen utsätts arbetarna för
ett negativt tryck.
Självklart är det viktigt att förhindra eventuellt läckage och därför går inneslutningen genom
en tre-stegs-luftsluss. För att förhindra förorening utanför inneslutningen tar alla arbetare av sina skyddsoveraller innan de släpps ut ur kammaren. De är försedda med en uppsättning rena overaller som bärs till saneringsområdet. Således förvaras de förorenade overallerna alltid i säkerhet av inneslutningen.
När arbetaren lämnar inneslutningen de går direkt till saneringsenheten, ett begränsat
område där de kan duscha. När de återvänder till inneslutningen är det avgörande att de
avlägsnar sina rena overaller och sätter på sig de förorenade overallerna. Allt detta görs i
separata kammare i tre-stegs-luftslussen för att säkerställa att rena overaller aldrig blir
förorenade av de smutsiga.
Som du förstår är det mycket viktigt att göra asbestsanering – och att det görs på rätt sätt. Det är definitivt inget du kan göra själv. Till och med professionella sanerare har stor kontroll på sig så det verkligen blir rätt – då misstag leder till att asbest ligger kvar och förorenar år efter år. Med detta i åtanke är det absurt att tänka på att asbest en gång sattes in i husen som isolering.
Var detta något som gjorde dig sugen att ta reda på mer om asbestsanering? Läs mer om detta på http://www.asbestsanering.me.

No related posts.