Har du blivit tillfrågad att ställa upp som borgensman?

Har du blivit tillfrågad att ställa upp som borgensman? Kanske ska ditt barn köpa sin första lägenhet men saknar privatekonomiska förutsättningar för att själv kunna ta ett lån.

Att vara borgensman kan vara ett åtagande som sträcker sig under lång tid och det är därför ett viktigt beslut att tänka igenom. Ett rekommenderat första steg i beslutsprocessen är att besöka hemsidan Bankir.se där du kan läsa mer om vad det innebär att vara borgensman och få kunskap om olika typer av lån.

En viktig aspekt av beslutet att ställa upp som borgensman är vad lånet skall bekosta för behov. Beroende på om vi lånar pengar till en ny bostad, en ny bil eller för att kunna göra en resa kommer långivarna att kunna ge olika typer av lånevillkor.

Vilka olika typer av lån som finns och vad de innebär är kunskap som du kan skaffa dig genom att ta del av tjänsten Bankir.se som är helt gratis. Det är kunskaper som är väsentliga för att kunna avgöra huruvida du vill ta på dig det åtagande det innebär att vara borgensman åt någon.

Eftersom en borgensman endast kan dra sig ur sitt ekonomiska åtagande om borgenären, d.v.s. den som lånat ut pengarna har godkänt det så är det viktigt att tänka efter innan du fattar ditt borgensmansbeslut.

Något av det viktigaste när det gäller lånevillkoren handlar om räntan för lånet. Här är två nyckelbegrepp fast och rörlig ränta som det är viktigt för dig som borgensman att ha koll på. På www.bankir.se kan du hitta utförlig och lättförståelig information om skillnaden mellan dessa ränteformer och mycket mer.

No related posts.