Finns tur och otur?

Det är egentligen ingen oäven fråga. Med tanke på hur stark föreställningen är om att tur och otur finns, så bör det väl finnas. Men hur kan det egentligen finnas? Vilken kraft ligger bakom och styr detta? Gud/gudar, andar, helgon? Vad som än kan tänkas styra tur eller otur – utöver enbart slumpen – så är det krafter som vi inte kunnat bevisa existensen av och vars påverkan vi därför inte kunnat visa på.
Så varför är så många – framförallt spelare framför sina casinobord – så fixerade på  tur? Tur som bara är knutet till slumpen är värdelöst. Ja, visst är det kul att ha tur – OM man har tur. Chansen att man ska ha tur är ganska liten. Och visst kan det hända… Men risken att det inte händer är väldigt mycket större. Därför vill man tänka sig att det finns någon kraft som styr över tur och otur (Fru Fortuna exempelvis) och att man genom att blidka denna att låta turen komma till en så kan man kan vinna.
Nästa fråga är hur? Hade alla spelare vetat att det fanns någon att blidka för att få tur, så skulle alla blidka, och alla skulle vinna. Vilket givetvis betyder att ingen skulle vinna. Det är som två sidor i ett krig som båda ber till samma gud om att vinna. Det är en omöjlighet. På slutänden handlar tur om slump.
Det du verkligen kan påverka i vadslagning kan du läsa om på vadslagningar.se

No related posts.