Eftersom radon är en gas kan den lätt förorena

Radon påverkar folkhälsan i en negativ riktning. Speciellt varianten som heter radium- 226
har säregna radioaktiva egenskaper. Det är en mycket energisk partikel som inte omvandlas
till en stabil isotop, utan snarare till en lång kedja av andra radioaktiva ämnen. Först det
första sönderfaller radium – 226 till radon-222, sedan till polonium-218, astat-218, radon
218, bly-214, vismut-214, polonium-214, tallium-210, bly-210, polonium-210 och slutligen till
leda-206 vilket är stabilt. Av denna anledning kommer den kemiskt rent faktiskt att öka i
radioaktivitet under sönderfallet. Trots den relativt långa halveringstiden, ger det en hel del
strålning för varje stadie av sönderfall av radium-226. Några av dessa avger höga mängder
gammastrålar. Radon bjuder på ytterligare några utmaningar – eftersom det är en gas, förblir
den inte på en plats, utan sprider sig. Det innebär att också områden omkring radium- 226
ackumulerar potentiellt farliga koncentrationer av radon. Radon kan också skingras och
förorena områden med ytterligare sönderfallsprodukter. Därför blir sanering av vatten en
nödvändighet. Det är således radonens gasform som gör den extra farlig för människor.
Detta innebär att vi behöver vara medvetna om dess saneringsprocesser. Radon i form av
dammliknande ämnen kan avlägsnas genom noga rengöring men det är svårare att undvika
radon som luftburen substans.
Hur blir man utsatt för radon kanske din första tanke är. Du bor förmodligen inte ens i närheten något område som är känt för hantering av radioaktivt material. Men stora delar av Sverige utsattes 1986 för en hel del radon när Tjernobyl sprängdes. Det är fortfarande hög risk på många håll för radonförgiftning. Nu kanske du känner att du vill få tag på mer information och lära dig mer om radonsanering. Du bör hitta vad du söker – och troligtvis en hel del annat i ämnet – om du surfar in på www.radonsanering.nu.

No related posts.