Bygga en hemsida

Bygga hemsida

Många nystartade företag, eller företag med intern kompetens, väljer att själva bygga sin hemsida. För den som inte har några större ambitioner utom att få en trevlig sida att presentera på webben, är det en god start. Men då företag ofta senare vill bygga ut eller köpa in en mer avancerad sida, kan det vara klokt att ha vissa aspekter av hur bygget ska gå till.

Bygg för framtiden
Även om en allra första hemsida känns som ett temporärt projekt inför en kommande, bättre hemsida är det kortsiktigt tänkt att bara slänga upp något för att synas. Tänk igenom beslutet noga istället och se vad som verkligen behövs. Finns en grafisk profil som kan användas, vad är syftet och vad ska hemsidan bestå av.

Välja system
På en del webbhotell finns mallar att använda. Dessa kan vara en bra utgångspunkt för den som vill ha en enkel lösning, men ger aldrig en helt unik sida. Ett praktiskt problem med systemen kan vara att sidorna inte är programmerade i öppen källkod. Om inte får hela sidan ofta göras om, utifall webbhotell ändras eller en produktionsbyrå anlitas för att utveckla sidan och dess applikationer. Ett system ska helst även fungera dynamiskt. Det betyder att nytt innehåll kan läggas till utan att själva webbdesignen ändras.

Utbyggbart
Oavsett hur enkel en första sida är, kommer ett företag för eller senare att vilja bygga ut och förändra utseendet på sin hemsida. Det behövs bra med utrymme på en server för att det inte ska ta stopp. Välj alltid en plats för din hemsida där abonnemanget kan uppgraderas. Det lönar sig, även om ingångskostnaden är lite högre. Det finns så kallade gratis webbhotell, men de har ofta mycket dåligt med utrymme. Dessutom tas en del av hemsidans yta upp av reklam, vilket inte alltid är lika roligt.

Kompetens
Frågan för den som vill bygga sin egen sida är om det egna företaget verkligen har den kompetens som krävs. Webbdesign, sökordsoptimering och profilering på webben är mycket viktiga komponenter. Det är också viktigt att det blir bra från början, så att varumärket kan byggas upp steg för steg.

Det kan löna sig i längden att kika på en produktionsbyrås erbjudanden redan framöver. De kanske inte är så dyra som det påstås. Ett exempel på en produktionsbyrå som riktar sig till småföretagare som vill växa sig större och nå ut med sitt budskap på webben är Dinwebb.se. Dinwebb erbjuder ett system där det går att få en professionell hemsida till ett mycket lågt pris. De har de resurser som krävs för att sedan kunna ge den kompetens som behövs för att skapa en bra plattform för företaget på webben.

No related posts.